EN TH

กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: TTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 10.30 ปริมาณซื้อขาย: 11,008,000
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +0.98
ช่วงห่างจำนวนวัน: 10.20 - 10.40 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 6.50 - 10.90

 

Chart Type