EN TH

กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 16:38

ตัวย่อหุ้น: TTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 7.10 ปริมาณซื้อขาย: 2,238,500
เปลี่ยนแปลง: -0.10 % เปลี่ยนแปลง: -1.39
ช่วงห่างจำนวนวัน: 7.05 - 7.25 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 7.05 - 10.70

 

Chart Type