EN TH

ธุรกิจขนส่งกลุ่มธุรกิจขนส่ง

การลงทุนของเราในกลุ่มธุรกิจขนส่ง ประกอบด้วยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมัน และธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น ธุรกิจตัวแทนเรือ และธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

โทรีเซน เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ ประเภท Handymax และประเภท Supramax ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำให้เราสามารถให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองครอบคลุมไปทั่วโลก โดยเรือของเรามีขนาดตั้งแต่ 39,000 เดทเวทตัน ไปจนถึง 57,000 เดทเวทตัน เรือของบริษัทฯ สามารถบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งแบบขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ในครั้งเดียว หรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น แร่เหล็ก ถ่านหิน เมล็ดธัญพืช ซีเมนต์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าไม้

ปัจจุบัน กองเรือของโทรีเซน ให้บริการขนส่งแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยเส้นทางการเดินเรือจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (Contracts of Affreightment – COA) สัญญาเช่าเป็นเที่ยว (Time Charter Trip) และการเช่าแบบกำหนดระยะเวลา (Period Time Charter) ซึ่งนอกจากเรือที่เป็นของเราเองแล้ว โทรีเซนยังได้เช่าเรือจากที่อื่นมาเสริมกองเรือ เพื่อให้เราสามารถให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมัน

ในเดือนเมษายน 2553 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซี จำกัด มหาชน ได้เข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ในบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด ( Petrolift Inc.) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันประเภทตัวเรือสองชั้นของอุตสาหกรรมบรรทุกน้ำมันในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท ปิโตรลิฟต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เพื่อเป็นผู้ให้บริการรับเหมาในการบรรทุกน้ำมันให้กับบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ กองเรือของปิโตรลิฟต์ ประกอบไปด้วย เรือบรรทุกและขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมจำนวน 9 ลำ และ เรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อีกหนึ่งลำ ความสามารถในการบรรทุกของกองเรือปิโตรลิฟต์ โดยรวมมีประมาณ 30 ล้านลิตรสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิง อาทิ น้ำมันปิโตรเลียม, เอธิลแอลกอฮอล์ และ สินค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สู่ท่าเรือต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

บริษัทในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนเรือทั่วไปในประเทศไทย และ เวียดนาม และการให้บริการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือไปยังทั่วโลก ผ่านสำนักงานของเราที่มีอยู่ทั่วภูมิภาค ลูกค้าของเราประกอบด้วย ผู้ประกอบการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เจ้าของเรือและผู้ประกอบการเรือคอนเทนเนอร์ บริษัทธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป (Trading Company) และบริษัทโลจิสติคส์

ธุรกิจการเป็นตัวแทนเรือ

เราเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนเรือทุกประเภท ในประเทศไทย ธุรกิจตัวแทนเรือในกลุ่มบริษัทโทรีเซนดำเนินการโดยสองบริษัท คือ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ. โดยทั้งสองบริษัทให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือดังนี้คือ การจัดหาท่าเรือให้เรือเทียบท่า ขนถ่ายสินค้าขึ้นลง จัดหาสินค้าลงเรือเตรียมเสบียง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สับเปลี่ยนลูกเรือ และอื่นๆ

แวะเยี่ยมชมบริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่ง