บริษัทหลักทรัพย์ รายชื่อนักวิเคราะห์ เบอร์โทรติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที คุณอำนาจ โงสว่าง 02-648-1125
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ 02-658-6300 #1404
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ คุณเรณู บรรดาศักดิ์ 02-695-5836
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี คุณอดิศักดิ์ พรหมบุญ 02-659-7000 #5013
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง คุณสุพพตา ศรีสุข 02-618-1343
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  คุณจิตรา อมรธรรม 02-646-9966
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) คุณสยาม ติยานนท์ 02-635-1700 #483
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) คุณณัฐพล คำถาเครือ 02-009-8059