กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ

ธุรกิจขนส่งทางเรือ ดำเนินงานโดย บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“โทรีเซน ชิปปิ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้น ร้อยละ 100 โทรีเซน ชิปปิ้ง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศชั้นนำที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์อันเชี่ยวชาญในแวดวงพาณิชย์นาวีระดับโลกมาอย่างยาวนานกว่า 110 ปี

โทรีเซน ชิปปิ้ง ให้บริการเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าไปยังทุกภูมิภาคของโลกตามความต้องการของลูกค้า โดยสินค้าที่ขนส่งมีทั้งสินค้าประเภทหีบห่อและสินค้าแห้งเทกอง ได้แก่ แร่เหล็ก ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง และเหล็ก เป็นต้น โดยกองเรือของโทรีเซน ชิปปิ้ง มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การบริการให้เช่าเรือตามราคาตลาด (spot rate) สำหรับการเช่าเรือแบบระยะเวลา (Time Charter) และการเช่าเรือแบบรายเที่ยว (Voyage Charter) ตลอดจนการบริการให้เช่าเรือตามการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (Contracts of Affreightment หรือ “COA”) นอกจากจะให้บริการด้วยกองเรือที่ตนเองเป็นเจ้าของแล้ว โทรีเซน ชิปปิ้ง ยังมีการเช่าเรือมาเสริมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย กองเรือทั้งหมดจะถูกบริหารจัดการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานในสิงคโปร์ ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรุงลอนดอน

จุดเด่นของโทรีเซน ชิปปิ้ง

(1) ได้รับการจัดอันดับผู้ให้บริการขนส่งทางเรือที่มีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 2 ในปี 2563 เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น และเป็น บริษัทเดียวที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 5 อันดับแรก ตลอด 3 ปีซ้อน จากรายงาน Vesselindex โดยองค์กรที่ปรึกษาอิสระด้านการเดินเรือ Liengaard & Roschmann

(2) ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรืออยู่ที่ 3,709 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 4,503 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน อยู่ร้อยละ 18 (ค่าอุตสาหกรรม ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งถูกรวบรวมโดย BDO หรือเดิมชื่อ Moore Stephen)

ข้อมูลกองเรือของโทรีเซน ชิปปิ้ง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

จำนวนเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ: 24 ลำ (เรือขนาดซุปราแมกซ์ 22 ลำ และเรือขนาดอัลตราแมกซ์ 2 ลำ)
ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย: 55,913 เดทเวทตัน (DWT)
อายุเฉลี่ย: 12.95 ปี

แวะเยี่ยมชมบริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ