กราฟราคาย้อนหลัง TTA

ปรับปรุงเมื่อ: 29 มิถุนายน 2565 16:35

ตัวย่อหุ้น: TTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 9.00 ปริมาณซื้อขาย: 12,571,245
เปลี่ยนแปลง: -0.25 % เปลี่ยนแปลง: -2.70
ช่วงห่างจำนวนวัน: 8.90 - 9.15 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 8.50 - 17.90


เลือกดู:

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดระหว่างวัน

ปริมาณการซื้อขาย ระหว่างวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟแท่งเทียน
ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว (10 วัน )

ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว (21 วัน )

ปริมาณการซื้อขาย ระหว่างวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดระหว่างวัน

ปริมาณการซื้อขาย ระหว่างวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดเฉลี่ยประจำสัปดาห์

ปริมาณซื้อขายประจำสัปดาห์

 Loading...

 

กราฟราคาย้อนหลัง Mermaid

กราฟราคาย้อนหลัง UMS